Polityka prywatności

Paweł Kamysz firma z siedzibą w Krakowie 30-803, ul. Ruciana 4 , wpisana do rejestru przedsiębiorców REGON 120791164, NIP: 6792856003, firma Paweł Kamysz przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu.

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.kamyszkoszulki.pl, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach ww. serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w Firmie Paweł Kamysz lub kontaktem z Firmą Paweł Kamysz w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Paweł Kamysz.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Firmę Paweł Kamysz w celu obsługi klientów, a w szczególności:
  • świadczenia dostępnych za pośrednictwem serwisu usług,
  • marketingu usług świadczonych przez Firmę Paweł Kamysz,
  • obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu),
  • logowania do Konta,
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  • przesyłania przez Firmę Paweł Kamysz na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - biuletynu (newsletter),
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu,
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
  • tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu,
  • dostosowania serwisu do potrzeb ww. osób,
 3. Firma Paweł Kamysz zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Informacje dotyczące osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody osoby korzystającej z serwisu.
 5. Dane dotyczące osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 6. W przypadku gdy Firma Paweł Kamysz występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres sklep@kamyszkoszulki.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 507 447331
 7. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na sklep@kamyszkoszulki.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod numer telefonu +48 507 447331.
 8. Spółka informuje, że z momentem połączenia się przez osobę fizyczną z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Firma Paweł Kamysz informuje, że będzie przetwarzała, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego osoby fizycznej korzystającej z serwisu, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności osoby fizycznej w serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 9. Firma Paweł Kamysz wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
  • utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 10. Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 11. Spółka może zamieścić, lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu Klienta w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 12. Klient może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Zmianę ustawień dla poszczególnych przegladarek, opisano na stronach:
 13. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 14. Firma Paweł Kamysz oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Firmie Paweł Kamysz na konto e-mail: sklep@kamyszkoszulki.pl
 15. Jednocześnie Firma Paweł Kamysz oświadcza, że stosowane przy ochronie serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 16. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów wyłącznie w związku z korzystaniem ze serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.